Občianske združenie SOPHIA - ROSA,

                     OZ SiROSA, Michalovce

                    

 

N o v ý    č l o v e k

Alternatívne (seba) liečenie

 

 

 V e d a

N á b o ž e n s t v o

 

U m e n i e

 

 

 

 

Prednášky pre ZŠ, SŠ a VŠ, cvičenie, kurzy Päť (9) Tibeťanov

 

 

Kto sme?

 

 

Cvičenie pre kňazov a učiteľov

 

Kedy cvičiť?

 Ako cvičiť

 Akú hudbu ?

 Akú stravu ?

 

Etika=EQ

Prednáška pre SŠ

 

Depresie a psychózy

Príčiny a liečenie

 

Roztrúsená

skleróza

Akú prevenciu, pomoc blízkym.

! Príčiny SM !

Vy / liečenie.

Aj na diaľku!

 

Zdravý životný štýl

Prednáška pre mladých i starších

 

Astma

cviky a liečenie

 

 

Reuma

Príčiny a liečenie

 

Choroba je cesta

 

Dieťa - kvietok

- nespálte si ho

 

Práca mamičky s budúcim dieťaťom

 

Rovnica úspechu

 

Koeficienty rovnice

 

Koeficienty - TAB

 

Feminizmus a gender - korene

 

Recenzie:

Dr. Alexander Eb.

Pohľad do večnosti

 

Psychohygiena:

Ako zrušiť HNEVlivosť

- môže byť hnev

           aj dobrý?

- smeje sa Boh?

- tajomstvo

            šťastia?

 

Adelma Vay

Tajomstvo Kozmu

Geniálna kozmológia

pre 3.tisícročie

 

2.diel

Zlatomeničstvo

pre každého

English Abstract2

 

 

J.W.Goethe

Rozprávka o Zelenom hadovi a krásnej Ľalii

       

               Nauč človeka smiať sa

                        ...aj toho v tvojom zrkadle...

                    a zachrániš mu život.

                                             Anglické príslovie

 

Ja som Cesta i Pravda i Život

(Jn 14,6)

Bez smerovania a hľadania Pravdy človek upadá. Pravda oslobodzuje (Jn 8,32) a človek nachádza skutočný  Život radostne (Sk 20,24) poznávajúc láskou, priateľstvom a skutkom v dobrote .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol dobrého života zahŕňa  službu

Bohu i ľuďom - Múdrosťou – Láskou – Cnosťou – Spravodlivosťou  – Pravdou.

 

Revolučné knihy prinášajúce nové pohľady na históriu ľudstva aj človeka!!! Multidimenzionálny "cestopis" ZEME 2 diely.

1.diel dimenzie 1-3,         2.diel dimenzie 4-7

Na Internete aj vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

1.diel v pdf tvare - vpravo Klima - Prečo sa počasie...

vplyvy Teórie chaosu na klímu a geomorfologické javy Zeme

2.diel v pdf tvare - v ľavom stĺpci v tabuľke nižšie

     Jungovské archetypy rozšírené na manažérske a psychoanalytické správanie sa moderného človeka

 

      

 

     Je čas integrácie vedy, umenia a náboženstva, aj keď sa to materialisticky vzdelávaným ľuďom zdá byť utópiou. Toto spojenie vyvedie ľudstvo z dnešnej krízy a umožní vrátiť človeku jeho ľudskú tvár, slobodu a národom skutočnú zodpovednú demokraciu. Pravda je nielen múdra, ale aj krásna, silná a tajomná, keď ju necháte preniknúť svetlom múdrosti vedy a intuíciou ducha a zbožnosti.

     Vďaka tejto "utópii" ľudstvu boli darované prístroje pre výrobu a rozvod elektriny (N.Tesla, vedec, technik, skvelý kreslič a hlboko veriaci človek), Teória relativity (A.Einstein bol nielen vedec, ale aj huslista, hlboko veriaci človek - predchodca vedca ducha, pre ktorého slová mier, láska, morálka, charakter neboli frázy),  zákony genetiky (J.G.Mendel, kňaz, vedec, meteorológ) a mnohí ďalší... Spojenie múz, obchodu a ideálu umožnil Henrichovi Schliemannovi objaviť zabudnutú starú Tróju a Mykény a vykopať zlatý  poklad.

      Fanatizmus, egoizmus, túžba po moci a predsudky bez náboženstva naopak  splodili režimy teroru a násilia (A. Hitler, J. V. Stalin, teror Francúzskej revolúcie...) a podieľajú sa aj na dnešnej ekonomickej a sociálnej kríze.  Otvorenosť Pravde dáva žriedlo vo vnútri človeka, ktoré otvára nové dimenzie pokroku..

Cvičenie 5 Tibeťanov umožňuje otvárať sa pozitívnym, liečivým kozmickým energiám. Zlý človek tieto cviky nemôže cvičiť, pretože ho to „nepustí“. Musí si dať najprv do poriadku myseľ a životný štýl. Cviky vylaďujte do Harmónie, aby mali viac- úrovňový životný účinok:

na fyzické telo, na duševno duchovný stav, ale aj na osobný spoločensko – kultúrny progres,

Presvetľujte sa vibráciami  základných ľudských vlastností: láskou, múdrosťou,

cnosťou, spravodlivosťou a pravdou.

 

            Obrazne povedané, človek je v pozícii potápača, ktorý si obliekne ťažký skafander (materiálne telo) a chodí po morskom dne. Občas sa stáva, že sa mu pretrhne lano, s ktorým je prepojený na loď na hladine, alebo sa zapletie do lana a padne. Inokedy, a to často, si zalomí dýchaciu hadicu spojenú s loďou (pravidelná sebe analýza, zbožné vedomie, jemný humor, modlitby, meditácie...) a začne blúdiť a bez pomoci a energie ZHORA sa dusiť...

            Prichádzajú choroby, obmedzenia, ba až strata povedomia, odkiaľ človek prišiel! Zabúda, že on / ona nie je skafander, že materiálne telo je len vonkajší obal, ktorý  po splnení  svojej úlohy odloží. Mal / a by sa zastaviť. Začať hľadať, prosiť, klopať, vrátiť sa späť, rozmotať a uvoľniť lano. Odstániť zablokovaný prívod vzduch (nekonečnú, žiarivú energiu ZHORA). Uvedomiť si, že cestou poznávania a obnovenia stratenej komunikácie dáva nádej na bezpečný návrat do lode.

            Vrátiť sa vedomím dobra v priateľstve, empatii, tvorivosti... nahor, do ríše svetla, vôní, farieb je návrat duchovnej duše domov, medzi svojich blízkych, ktorá sa dá zažívať už v materiálnom tele. Štúdium literatúry, napríklad „Zbavte sa zlosti, inak sa zlosť zbaví vás!“ bude úplne zadarmo napríklad z web stránky sirosa.sk...

            V skutočnosti sa nič navonok nezmení, život ide svojimi cestami naďalej, ale už nie je prázdny a trpkastý. Tma priekopy pri ceste sa začne presvetľovať hviezdami medzi mráčikmi. Možno si začnete viac uvedomovať svojho anjela strážneho a častejšie budete prosiť Prozreteľnosť o pomoc, pretože človek nikdy nie je sám.

 

 

Nový KURZ

5/9 Tibeťanov sa otvorí pri dostatočnom počte účastníkov - prihlášky:  Zemp.osvet.stred. v Galérii

pani Tkáčová

 

Skauting

 

Nové !!!

Ako vybuchlo

ČSR v sopke

Február 1948 v

strednej Afrike?

Priame svedectvo

M. Zikmunda

J. Hanzelku v Kongu

 

Nové ! ! !

Kozmické ucty

účtovníctvo

Ako si ceníme naše

telesné fungovanie?

 

Môže sa zmeniť

Osud národov?

Prečo a kde udierajú suchá, ľadové búrky...?

 

 

Tajný Mozambik

Karmická analýza

utajených príčin

 nešťastia / pokroku

jedného štátu

 

NOVÉ !!!

Psychosomatická

tabulka svätej

Hildegardy

 

Božia Matematika

Keď spojíme aritmetiku a Symboliku Vesmíru,

vznikajú nové

spojitosti !

Utečenci=tovariši

 

Klíma - Prečo sa počasie zbláznilo

English Abstract1

Multidimenzionálny cestopis Zeme - Dimenzie ako etická mriežka Stvorenia. Svet ako trenažér vývoja človeka.  Zákon rezonancie.

Malý výber Zákona Rezonancie:

Ničivé búrky a záplavy - perverzita, cudzoložstvo, drogy, falošnosť...

Smršte, tornáda, cyklóny - ľudia po- vahy zvierat, totálne bez zásad a morálky

Snete a rakoviny:

nenávisť, túžba po moci a pomste, ateizmus...

Ako vzniká reumatizmus a kde sú korene nervozity?

Adelma von Vay

 

Odkaz "susedov":

Pozor na ničivé búrky a záplavy v oblastiach, kade "chodil Galileo"

(zápis 7.máj 2015)

Ľahostajnosť ľudí zo záplav prerástla na opakované ZEMETRASENIA!

 

Naše kurzy :

K30-začiatočníci

K50-prvý stupeň

K70-druhý stupeň

 

Dobrovoľníctvo:

- Dobrovoľníctvo

 

- Detaily

 

- EQ predsudky

 

- Teória TQCbeS

 

 

Poľnohospodárstvo

proti škodcom

bez chémie - zákl. BIODYNAMIKY

 

ŠKOLY - služby:

- Prednášky proti drogám a iné témy

 

VÝCHOVA

Nervózne - hyperaktívne dieťa

 

Prečo astrológia?

Dáva ti  33 % poznania o sebe

 

Astrológia

-          karmická 

-          kariéra

-          duch.rast

-          vzťahy

-          deti  

 

    

Doporučená

Literatúra :

 

Biblia

E.Cayce

Nové!!! - Besedy2

P.Danov

O.M.Aivanhov

R.Steiner

A.Vay

K.Funk

Daskalos

E.Tomáš

A.de Mello

E.Swedenborg

K.C.Markides

brat Lawrence

 

 

 

Kontakt :

Ing. Ľ.Žák, CSc.

sirosa52@gmail.com

Michalovce

 

Na pozretie:

  Stránky: www.putnici.sk

               www.researchersoftruth.org

 

 

 

 

 

Na tejto stránke sa dozviete o našich 28 ročných skúsenostiach získaných z kurzov  5Tibeťanov uskutočnených v Košiciach, v Strážskom, v Humennom a v Michalovciach. V spojitosti so správnou výživou, pitným režimom, vnútornou prácou na psychike pomohli a vyliečili,  alebo zlepšili kvalitu života stovkám ľudí všetkých vekových kategórií.

Zostava je ideálna pre tzv. moderného človeka. Je rýchla, mimoriadne účinná a prináša zdravie, silu. Postupne lieči endokrinné žľazy a teda aj omladzuje.

 

Spomenieme si tu niekoľko základných zákonov duchovného rastu, ktoré sú súčasne aj manažérske zákonitosti. Pretože riadenie vonkajších skupín vychádza z riadenia vnútornej osobnosti. Pokiaľ  neviete rozkázať sami sebe, nemôžete mať disciplínu - uzdravenie buniek a autoritu ani okolo seba.  Jedným z dôležitých zákonov, ktoré si uvedieme na začiatku, je ZÁKON NÁHODY. Ten hovorí, že náhoda neexistuje, alebo že všetko má svoju príčinu. Pokiaľ človek chce byť zdravý a úspešný,  musí sa naučiť zákony priťahujúce zdravie a úspešnosť.

 

 

Keď človek nepozná zákony zdravia a úspešnosti, navyše žije v chaose, priťahuje chaos. Nemal by si potom sťažovať. Musí postupne nahradzovať neusporiadanosť svojho života, napríklad aj tým, že si pravidelne každý deň v tú istú hodinu, na tom istom mieste, zacvičí 5 Tibeťanov. Zmeny sa prejavia už po pár týždňoch. Tým uvedie postupne do svojho života veľmi dôležitý "Zákon Rytmu", ktorý spustí ďalšie pozitívne, psychické  zmeny v jeho živote. Postupne človek vnáša do svojho života silu, kľud, zdravie, vhľad a zmysel pre správny detail v súkromnom živote, ale aj v práci.

 

Výživa nie je len fyzická. Potrebujeme živiť aj city - hudbou, umením, prírodou. Aj myseľ musí byť živená modlitbou, meditáciou, ale aj charizmou - pomocou druhým. Všetky zložky stravy sú  nepostrádateľné, a zanedbaním ktorej koľvek časti celkovej stravy sa človek stáva invalid - jeho celostný rozvoj stagnuje. Symptómom ako pri všetkých chudorľavostiach - je mrzutosť, zlá nálada, depresie, únava, nedostatok energie, ktoré skôr či neskôr vyplynú do choroby a osamelosti.

 

Všestrannou výživou citového i mentálneho tela docielite - radostnú náladu, pocit šťastia, dostatok energie, nové známosti a priatelia, ktorí prinesú nové inšpirácie.

Uvedomte si, že alkohol a cigarety rušia účinky akejkoľvek správnej výživy.

 

Keďže podľa zákona príťažlivosti úspešní ľudia - plní energie a empatie a porozumenia - priťahujú  iných úspešných ľudí, človek si pomaly vypracúva pozíciu pre lepšie a kvalitnejšie zamestnanie. S tým  samozrejme prichádzajú povinnosti a potreba odborného rastu... Aj v týchto nových podmienkach by človek mal neustále cvičiť, a aspoň 15 minút študovať inšpirovanú literatúru, aby doňho pravidelne  vnikalo svetlo živiace jeho myseľ a duchovnú dušu. Môžu to byť Nový Zákon, E. Cayce, L.L.Hayová,  M.O.Aivanhov, R.Steiner, K.Funk, K.C. Markides, P. Danov, J. Murphy...

 

Choroba, alebo iná zdravotná nedostatočnosť, podľa moderného poňatia, je zablokovaná energia. Aby opäť energia mohla tiecť po vnútorných energetických dráhach, a tak odstrániť chorobu, je potrebné odhaliť príčinu zablokovania, pochopiť ju a odstrániť. Energetický blok môže vzniknúť nevhodnou  stravou, nevhodnými nápojmi, zlým životným štýlom, častokrát je to "zdedená" indispozícia, ktorá sa dá postupne rozpustiť a vyliečiť. Lieky môžu pomôcť, ale častokrát docielia zablokovanie energie v inom orgáne, a tak sa človek stáva stále viac chorým. Cvičením, dýchaním, úpravou životného štýlu energie sa dostávajú do svojich dráh a výsledkom je zdravie tela i duchovnej duše.

 

Nekonečný zdroj energie a harmónie má človek vo vnútri v sebe, a má sa naučiť s týmto Zdrojom  spolupracovať a cvičením, správnou výživou mysle i tela zablokované energie rozpustiť. Detailov,  ktoré je treba si všímať je veľmi veľa, od nevhodného šatstva, chémie v stenách i v nábytku, patogénnych zón, jednostranného myslenia, ... až po schopnosť vedomej práce s citmi a mysľou. U každého človeka sú bloky, ale aj spôsob riešenia odlišné a odlišná je aj doba "vyčistenia". Preto je dôležité štúdium a poznávanie.

 

Bežné cvičenie 5 Tibeťanov má účinnosť cca 30%. Eurytmizáciou, dychovými cvičeniami a zapojením rytmických zákonov sa naša zostava stala 2 i  viacnásobne účinnou. Po pravidelnom osvojení si cvikov mnohí ľudia v predoperačných  štádiach sa vrátili do svojho vyváženého zdravotného stavu, upravila sa postava, metabolizmus, spánok...

 

Päť  Tibeťanov je dar Nebies ľudstvu, aby mohlo ďalej kráčať na ceste ku osobnej slobode a dokonalosti. Ako každý  dobrý dar aj tento v sebe skrýva hru, hádanku, i dobrodružstvo. Je to rastlinka, ktorú treba  zavlažovať každý deň - osvetľovať ju a prevzdušňovať. Hlavne treba sa učiť trpezlivosti, ale aj radosti  a vďačnosti za prichádzajúce vnútorné energie zdravia, šťastia a kľudu.