Cvičením proti astme

Astma – prevencia a liečenie cvikmi, diétou a psychohygienou.

 

Ako sa dostať z najhoršieho? Prečo sa astma lieči tak ťažko? Je možné vyhnúť sa rôznym tým sprejom a pomôckam, ktoré sú v skutočnosti len dočasné barličky? V ďalšom si odpovieme na niektoré tieto otázky, a hlavne na príčiny astmy. Jedná sa o praktické skúsenosti, ktoré sú overené na stovkách a tisíckach prípadov. Ich poznanie a prevencia na úrovni psychohygieny, cvičenia a stravy môžu pomôcť zmierniť, alebo aj vyliečiť astmu, ktorou dnes trpí stále viac ľudí. Liečenie je samozrejme dlhodobý a obťažný proces, ale stojí za to.

Začneme fyzickými otázkami, neskôr prejdeme na psychosomatické príčiny, ktoré sa skrývajú za mnohými tzv. modernými chorobami.

Jednou zo základných príčin astmy je oslabená činnosť pankreasu, ku ktorej sa často krát pripája aj oslabená činnosť pečene a žlčníka. Biochemické testy tu nemusia nič zistiť, pretože tu môže byť „alergia“ na určité vysoko selektované látky, na ktoré organizmus reaguje, ale orgány nevykazujú nič chorobné. Tie zvyčajne potvrdia až testy u alergológa.

Pankreas / slinivka reaguje už na malé množstvá toxických látok, ktorých je v bežnej strave viac než dosť – zvyšky postrekov, hnojív, hormónov a antibiotík v mäse, farbív a emulgátorov... Nebezpečné a veľmi nežiaduce sú nasledovné jedlá: sladkosti, sladené nápoje, bublinkové nápoje, vyprážané jedlá, údeniny, jahody, broskyne, pór, šošovica, zázvor, bravčové, hovädzie mäso, konzumácia bieleho pečiva. Takže trvalé liečenie treba zahájiť ostrou, nekompromisnou diétou a vylúčiť vyššie uvedené jedlá.

Naopak liečebná diéta je: pitný režim pozostávajúci hlavne z bylinných horčinových čajov (môže byť aj harmanček, repík, občas a opatrne žihľava...), v každom jedle surová zelenina (žlto, oranžovo, alebo červeno sfarbená), diétne mäsá – hydina, ryby, zajace... (nie husi a kačice), ovocie (hlavne domáce, zahraničné len príležitostne). Mliečne výrobky - nepreháňať s konzumáciou hlavne u chlapcov, keď už tak z domácich zdrojov (na východnom Slovensku Sabinovská, Humenská mliekareň...) – kyslé mlieko, kefír, jogurty.

Jednou z priamych liečivých postupov je hĺbková masáž, alebo automasáž  pankreasu, pečene. Jedná sa o hlboké prehmatávanie dutiny brušnej v jej hornej časti pod rebrami. Obzvlášť spočiatku to môže byť sprevádzané tlakmi až bolesťami, ale malo by sa v tom pokračovať pravidelne niekoľko týždňov až mesiacov. Ako masážny olej použite dobrý olivový olej za studena lisovaný, ale samotná masáž aj bez oleja je veľmi zdravá. Pozor na psychohygienickú ochranu!!!

Cvikov na astmu je veľmi veľa, takže si uvedieme len niekoľko základných.  Zásadne by ste mali cvičiť pri otvorenom okne, alebo v prírode. Základný detoxikačný cvik je tzv. vreteno v stoji / v ľahu. V stoji rozkročnom s chodidlami cca 10 cm od seba sa cvičenec chytí pevného predmetu v jednom pevnom bode – napr. na operadle stoličky, kľučky na dverách... V ďalšom sa krúži bedrami čo najvyšším vybočením v jednom i v druhom smere. Spočiatku 3-5 krát, postupne zvýšiť na 10 krát oboma smermi. Cvik sa prvé týždne cvičí 3x denne. Po 3-4 mesiacoch stačí cvičiť preventívne 20x len ráno pred jedlom.

Alternatívny cvik, hlavne pre staršie deti, alebo aj dospelých je vreteno v ľahu. Telo je v pozícii ľahu za rukami (tzv. kliková pozícia) so zvýšenými bedrami. Bedrá rotujú oboma smermi a náročnosti podľa vyššie uvedenej schémy. Oba cviky napomáhajú nielen detoxikácii, ale sú taktiež prevenciou pre vysychanie bedrových kĺbov, zlepšenie driekovej chrbtice a posilnenie chrbtových i brušných svalov.

Jednoduchý a mimoriadne účinný cvik je tzv. „zbieranie ovocia“. Predtým by sme mali urobiť krátku rozcvičku ramien krúžením plecami dopredu a dozadu a zohriatím nôh niekoľkými výskokmi a drepmi. Počas celého cviku stojíme na špičkách nôh so stiahnutými prstami ku chodidlám (automasáž reflexných bodov). Vo vzpriamenej pozícii sa striedavo obe ramená vysúvajú čo možno najviac uchopujúc imaginárne ovocie, ktoré sa „ukladá“ striedavo v hlbokých predklonoch našikmo do „košíkov“ pri ľavej a pravej nohe. Cvik sa robí niekoľko krát a postupne sa predlžuje až na 30 sekúnd a viac. Bolesti svalov predchádzame zvýšeným prísunom vitamínu C – najlepšie cestou citrónu – do ranného bylinného čaju.

Jednou zo základných problémov vznikajúcej astmy je zlé držanie tela – hrbenie sa. Aj tu pomôže jednoduchý cvik, ktorý pomôže „preprogramovať“ koordinačné centrum v malom mozgu. V ľahu na bruchu sa zdvihneme silou krčných a chrbtových svalov (podbrušok sa musí dotýkať podložky!!!) a s intenzívnym sústredením sa do zadného temena robíme opakované „predýchavania“ s jasným vedomím v oblasti malého mozgu. Cvik sa robí v zádržiach v záklonoch hlavy uprostred - vľavo – uprostred – vpravo – uprostred (1 cyklus). Spolu sa robia aspoň 3 cykly prvých šesť mesiacov pravidelne, neskôr aspoň preventívne 1x týždenne. Cvik robte veľmi opatrne a na začiatku si ho nechajte ukázať odborníkovi, aby ste  nespôsobili problémy s chrbticou.

Posledný cvik, ktorý si povieme, súvisí so základnou poučkou astmatika: „Vdýchnuť môžem len vtedy, keď dobre vydýchnem.“ Takže astmatik sa má naučiť poriadne vydychovať, a potom môže nastúpiť aj dobrý a hlboký nádych. Cvik „udica“ sa robí v miernom stoji rozkročenom. Dlane rúk sa spoja palcami za chrbtom (akupunktúrna dráha pľúc). Hlboko vdýchneme so záklonom hlavy. Postupne sa predkláňame s výdychom – po ukončení predklonu výdych pokračuje zapažovaním rúk čo možno najviac nad hlavu. Po ukončení hlbokého výdychu začína postupná etapa nádychu – najprv návratom paží na chrbát v predklone, potom postupné vyrovnávanie trupu až do začiatočnej záklonovej pozície hlavy. Cvik opakujeme spočiatku 2-3 krát, neskôr zvýšime počet opakovaní na 10 krát denne. Detaily pri každom cviku určujú úspešnosť medzi 10 – 99 %.

Ešte niekoľko slov ku skutočnej príčine astmy, kde sa oprieme o odkaz Biblie - Starého Zákona, ktorý hovorí, že hriech sa dedí do tretieho až štvrtého pokolenia. Príčiny, ako často krát aj tu tkvejú v nevedomosti a v egoizme. Život človeka sa má odohrávať v zmysluplnej radosti a vďakyvzdávaní za dar života, za dar lásky, za dar priateľstva, za dar zdravia... Práca, štúdium, ale aj ostatné činy prinášajú výzvy pre človeka, aby sa stal krajším, múdrejším, silnejším, šikovnejším... a originálnejším v službe a pomoci okoliu.

Zopakujme si to – Život, alebo Osud neprináša nešťastia, problémy, ale výzvy na hľadanie rozmanitých ciest a spôsobov, ako tieto výzvy riešiť. Súvisí to so zákonom „Náhody“ ktorý je definovaný v Novom Zákone „Sú vám spočítané vlasy na hlave...“ Inak môžeme povedať, že každý následok má svoju príčinu a tak je to aj s ASTMOU. Jej PRÍČINA tkvie v nedostatočnej komunikácii, v zatrpknutosti, v egoizme nevidieť problémy ľudí okolo seba, v hneve či nenávisti, v strachu byť samým sebou – slobodným, veľkorysým, veriacim v Dobro, ktoré možno už vidíte, že sú dobré, ale musíte ešte zaplatiť minulé energetické dlžoby ...  vy aj vaši potomkovia. Čím skôr tento dlh začnete vyrovnávať, tým lepšie.

S tým súvisí aj ďalšia definícia, teraz už z Nového Zákona: „Dostaneš len taký kríž, ktorý unesieš...“ Ľudia, ktorý sa na svet pozerajú z hľadiska neistoty, nedôvery, strachu, ale predovšetkým egoisticky a pasívne, musia počítať so stupňovaním tlaku na „zobudenie sa“. Na zobudenie sa do hľadania otázky „Prečo som tu?“ „Prečo je tu toto utrpenie?“ „Je to utrpenie alebo cesta?“ „Ako sa môžem s nimi vysporiadať?“... Každá otázka, ktorá je vážne a zodpovedne formulovaná, bude aj zodpovedaná. Kto však nehľadá, nenájde...

Ale teraz konkrétne: Naši predkovia, nevediac o týchto zákonoch, nenaučili sa myslieť pozitívne, nevedeli sa radovať zo života, šomrali, hundrali na osud, na okolie, na pánov, na politikov, alebo „tých hore“, čo postupne stále viac a viac „ničilo“ ich dušu – ducha – vitálnu energiu – telo, žili a činili negatívne. Tieto negatívne činy a myšlienky sa však nemôžu len tak stratiť a tak ich zdedili potomkovia – vy a vaše deti / vnúčatá. Tieto negatívne vzorce – pokiaľ sa nimi žilo desaťročia, tak sa aj musia  desaťročia rozpúšťať. Tento článok je o tom, ako to obdobie „utrpenia“ skrátiť protiopatreniami.

Rozpúšťanie negatívneho vzorca však znamená STOP negativizmu! Nepozerať hlúpe „rozprávky“ Tom a Jerry, alebo Počkaj zajac, vyhnúť sa hororom, akčným zabíjačkám, nesmiať sa z druhých nešťastia, neohovárať, nebyť ticho, keď sa ohovára... Ale hlavne naučiť sa smiať a radovať sa z maličkostí. Šťastie nie je vo veľkých veciach...

Človek je inteligentná bytosť – zväčša poučiteľná až pri utrpení – toto utrpenie je algoritmický dôsledok chýb minulosti predkov, ktoré sa dajú postupne  liečiť – na úrovni príčin modlitbou, pozitívnym myslením, nešomraním, nehundraním... zmierlivosťou, odpúšťaním, na úrovni fyzickej diétou, cvičením, dýchacími cvikmi. Jedno bez druhého nefunguje, navyše by tu mal byť odborný dozor a pravidelné návštevy u lekára pre spätnú väzbu.

Dobrým začiatkom je pravidelné čítanie Nového Zákona, kde sú mnohé dobré recepty: Oráč, neobzeraj sa dozadu! Kto mečom zaobchádza, mečom aj schádza! Nastav druhé líce!  Keď ti berú kabát, daj aj košeľu...   Radosť a veselosť je životný štýl, ktorý sa učí dlho a ťažko, ale je to jedna z najkrajších úloh – pestovať radosť, vtip, pieseň, pochvalu, úsmev...

Krédom moderného človeka sa má stať každodenná vďačnosť a pripravenosť na nové situácie, ktoré sa má človek naučiť zvládať šikovne, humorne, s nadhľadom. Začiatky asi nebudú ľahké, pretože s touto nádielkou bežný človek nepočíta, ale taká je realita – Zákon zachovanie energie – obnovenie rovnováhy Má dať / Dal. Rod pokazil – rod má napraviť.

Zoberte na začiatok svoje lieky, spreje, barličky...Trpezlivou, sústavnou, každodennou a zmysluplnou prácou – úpravou stravy, cvičením, zmenou myslenia a činov sa každý deň stávajte silnejšími, optimistickejšími, reálnejšími, radostnejšími... A barličky odkladajte najprv na dni a týždne, neskôr na mesiace, až sa stanete nezávislými a slobodnými a zdravými jedincami, ktorým Život hovorí: Dobrý a úspešný nový deň!

Je dobré vedieť, že tu na našej planéte, ale aj v celom Kozme platí  Zákon Energetickej Rovnováhy Kozmu = Zákon Spravodlivosti. Tento Zákon Spravodlivosti meria a spočítava všetkým – malým i veľkým, dobrým aj zlým, úspešným i menej úspešným – všetkým bez rozdielu, pretože tu nikto nemôže byť neviditeľný a nič nemožno robiť potajomky. Skôr či neskôr každý bude musieť zaplatiť. Nevedomosť sa neospravedlňuje a ignorancia sa trestá geometricky. Zmysel utrpenia je „naučiť sa byť múdrym cez vlastnú skúsenosť!“ To je slávny symbol kríža, ktorý človek nesie v svojej prirodzenosti, či chce alebo nechce. Pozrite do zrkadla a upažte ruky. Ste / sme v tom až po uši. To sú pravidlá hry.

Za uvedomením si a dôverou v Kozmickú spravodlivosť by mala nasledovať dôvera v Kozmickú Múdrosť a v Kozmickú Lásku. Nebude to hneď, chvíľu to potrvá.

Pokiaľ ste na to prišli, a chcete dačo so sebou alebo s vašimi blízkymi niečo urobiť, gratulujem, zobrali ste základnú životnú lekciu, ktorá vám umožní vyriešiť všetučké problémy. Lebo Božia Láska a Múdrosť vyrieši všetučké problémy. Z poslednej vety si urobte sústavnú modlitbičku. Božia Láska vyrieši všetučké problémy. Odvahu. Je to vo vašich rukách.

Pokiaľ sa chcete niečo viac dozvedieť o cvikoch fyzických i dýchacích (napr. ako zväčšiť kapacitu pľúc z bežných 10% na 80% a viac), o diétach, receptoch – elixíroch urýchľujúcich očistu a liečenie, prírodných lacných vitamínových a enzýmových doplnkoch, alebo akciách, kde sa tieto poznatky odovzdávajú, kontaktujte nás:

 

Ing. Ľubor Žák, CSc. Občianske združenie SIROSA, Michalovce, Masarykova 8,

víkendové kurzy na Zemplínskej šírave, v Michalovciach, alebo v Košiciach.

 

e-mail:  sirosa52@gmail.com

 

Kurzy na Slovensku i v zahraničí EZOTOUR Prešov.