Karmická astrológia

 

Netreba astrológiu preceňovať, ani podceňovať. Vôľa a sloboda človeka je to najsilnejšie a  najvzácnejšie, čo v našom vesmíre človek má. Sú to vlastnosti, ktoré sa máme naučiť rozvíjať, ovládať a kultivovať, aby sa čo najviac blížili vôli – k Jeho láskavej dobrotivosti a múdrosti  - Najvyššieho.

            Karmická astrológia ukazuje na rôzne bloky a obmedzenia, ktoré vyplývajú z nezvládnutých skúšok z minulých životov. Ale taktiež vám ukáže kladné vlastnosti, cnosti a motívy, ktoré už viete v živote používať.

            Niektoré skúšky sú predurčené, ale nie je daná sila prierazu, ktorá má tá ktorá udalosť nadobudnúť. Tá záleží od múdrosti a rozvinutia láskavosti človeka, stupňa zaplatenia karmy a Božej Milosti. Namiesto autohavárie v určitom kritickom období na vás môže spadnúť suchý konárik stromu.

            Mohli by sme povedať, že horoskop je popisná krížovka človeka, ktorú má sám osobne postupne dekódovať. Planéty a hviezdy sú len jednou tretinou zviditeľnenej povahy človeka a záleží len na ňom, či bude stavať na mostoch, ktoré si vybudoval v svojej predchádzajúcej histórii v minulých životoch, alebo či spadne do jamy nezvládnutých vášní, pokušení a skúšok, ktoré sú v horoskope taktiež naznačené.

            Ako častokrát, aj tu je všetko dané. Získava  však len ten, kto chápe a uverí.