Cvičenie 5 (9) Tibeťanov

Občianske združenie SiROSA – SOPHIA-ROSA    

            Zostava cvičení 5 Tibeťanov svojou jednoduchosťou a účinnosťou presvedčili sto-

            tisícky ľudí na celom svete. Ich účinok, pri každodennom vytrvalom cvičení, je naozaj  

  zázračný. Cviky uzdravujú, omladzujú, harmonizujú. Optimalizujú metabolizmus a tak ľudia

     s nadváhou chudnú a ľudia priveľmi štíhli priberajú. Minimalizujú sa problémy s chrbticou,  

   kĺbami, vysokým/nízkym krvným tlakom, stráca sa únava a s tým súvisiace stavy depresie,

   melanchólie, či nespavosti. Taktiež sa normalizuje funkcia všetkých endokrinných žliaz...

            Všeobecné pravidlá pre cvičenie: doporučuje sa cvičiť nalačno, ráno (energizácia a optimizmus) hneď po rannej hygiene. Každý cvik má dve fázy : prvá je aktívna a s nádychom. Sťahuje sa sedacie svalstvo a pánevné dno a spája sa so slnečným teplým prúdom zhora nadol. Druhá fáza je pasívna a s výdychom sa svalstvo uvoľňuje a spája sa s mesačným chladivým prúdom zdola nahor. Účinnosť cvikov sa taktiež výrazne prehlbuje rytmizovaným dýchaním a eurytmizáciou - gestami spájajúcimi cvičenca s Kozmom.

Každý cvik by sme mali prežívať ako vzácny dar spájania mikrokozmu s Makrokozmom.

            Prvý cvik : Ruky sú rozpažené, ľavá dlaň je vytočená dohora, pravá dlaň

smerom dole. V prvej polotáčke s nádychom ruky idú pred hruď, v druhe polotáčke

ruky sa vracajú do rozpaženia. Rotácia trupu je v smere hodinových ručičiek. Cvik

je doporučované cvičiť aj samostatne večer po sprche pre obnovu integrity životného

tela. Energetický účinok prehĺbite skrížením rúk, alebo zopnutím dlaní pred hruďou.

            Druhý cvik : V ľahu na chrbte s nádychom zodvihnete hlavu na hruď a nohy

kolmo k podložke, prekrížite ruky a nohy (pravá dopredu), dýchate rytmicky. Päty

vytláčate nahor, kríže naopak tlačíte ku podložke. Prežívate uhly končatín.

            Tretí cvik : V kľaku na kolenách s nádychom záklon pri stabilizácii oporou

rúk do oblasti stehien. S výdychom predklon, uvoľnenie ramien, rotácia pravého

lakťa okolo predsunutého ľavého lakťa. Je dobré vnímať obe polohy ako preklápanie

gulí, ktoré vytvárate polohami paží, trupu, stehien.

            Štvrtý cvik : Vo vzpriamenom sede s narovnanými nohami dlane položíte dlane

vedľa bederných kĺbov, nohy sú od seba vo vzdialenosti ramien. S nádychom vzpažíte

ruky, dotknete sa nimi hrudníka a súčasne oporou dlaní o podložku a rotáciou trupu

okolo piet vytočíte trup do polohy rovnobežnej s podložkou, hlava následne ide do

záklonu. S výdychom hlava sa vracia na hruď, trup posadíte a ruky sa dotknutím

hrude vracajú do vzpaženia. Prežívate dve nekonečné priamky  aj cez telo.

            Piaty cvik : Začnete v predklone so vzpaženými rukami a v sede na pätách -

takto si určíte správnu vzdialenosť dlaní a nôh, ktorá počas cvičenia zostáva stále

rovnaká. Oporou do dlaní vyrovnáte trup. S nádychom vytlačíte zadoček dohora

pri vyrovnávaní rúk s trupom a nôh v kolenách. Hlavu  tlačíte na hrudnú kosť, päty ku zemi.

S výdychom trup uvoľníte a spustíte dole. Pozor – nedotýkať sa kolenami podložky.

            Šiesty cvik robíte v ľahu v opore lakťov do brucha – v tvare písmena T. Siedmy cvik –cvičíte v stoji - jedna noha je prednožená a hlava sa skláňa ku kolenu. Osmy cvik – v stoji na jednej nohe, chodidlo pokrčenej nohy a predkláňanie pri striedavo menených končatinách.

Cviky začíname robiť tri krát a opatrne zvyšujeme podľa kondície po niekoľkých týždňoch na 12, alebo na maximálne 21 krát. Na konci sa mentálne poďakujte a  podeľte o získané dary s celým živým Vesmírom.

            Výsledky sa výrazne prehlbujú v spojitosti s očistou organizmu, pravidelným ranným pitím horúcej vody a diétou, ktorá by mala byť prevážne laktovegetariánska. Spánok (hlava na sever či východ) by mal následovať najneskôr od 22.hodine. Pred spánkom sa doporučuje vyhodnotenie udalostí dňa. Ku zdravému životnému štýlu samozrejme patrí aj psychohygiena – správny vzťah ku jedlu, pravidelná modlitba, meditácia, čítanie vhodnej literatúry, pobyt v prírode, umenie, spev, hudba. Ale aj vylúčenie akýchkoľvek negativných myšlienok, slov a činov, ktoré rozbíjajú energetický systém. Dôvera v dobrotivosť Kozmu – múdrosť osudu a cvičenie sa vo videní dobrého v ľuďoch vám dá optimizmus a silu mladosti.