Nervózne / nekľudné dieťa

 

 

            Dieťa do sveta neprichádza náhodne. Potrebuje si osvojiť množstvo osobných, ľudských rodinných spoločenských vlastností. Je dôležité si včas uvedomiť, že dieťa je  samostatná osobnosť, ktorá má rásť ku svojmu vzoru (a nie ku vzoru rodičov / starých rodičov...). Ako budúca silná, humánna, tvorivá a úspešná osobnosť si má osvojiť (na úrovni klíčiaceho podvedomia) určité vlastnosti. Keď rodič ignoruje správny rozvoj vnútorných síl a energií dieťaťa, dochádza ku „boju“ – nezhodám medzi rodičmi a dieťaťom, ktorý môže viesť ku zúfalstvu, výčitkám, nedôvere, strachu, vyčerpanosti, chaosu... a všeobecnej frustrácii. Ako tomu predchádzať?

            Niekoľko rád z rodičovskej, psychologickej, vedeckej praxe, ktoré pri pravidelnom dodržiavaní pomôže obom stranám „zakopať vojnovú sekeru“ a naopak prispeje nelen ku obojstrannej spokojnosti, ale ku naplneniu rodičovských nádejí a synovských / dcérskych (skrytých) ambícií.

            Bod 1:  Prvý a základný spôsob výchovy je osobný príklad. Buďte taký, aké chcete, aby bolo vaše dieťa. Ne/Robte to, čo ne/chcete aby ne/robilo vaše dieťa. Načúvajte dieťaťu, čo vám hovorí očami, gestom, tónom hlasu... Pochválte ho vždy znovu a znovu aj za nevydarené pokusy (hygiena, čistota, hra, rozhodnutie...). Nekritizujte ho. Nevysmievajte sa mu. Budujte vzájomnú dôveru vzájomnou úctou. Nevysvetľujte zložité veci, ktoré bude mať času pochopiť neskôr.

            Bod 2:  Bezpodmienečná láska priťahuje hľadané dobré riešenia. Vzájomná úcta sa má odmalička vyjadrovať aj k úcte ku rodičom, k predkom, ku práci (ruky), ku dobru (srdiečko), ku užitočnosti (rozum) pravidelnou primeranou pomocou v domácnosti.(nákupy, varenie, upratovanie, prestieranie...) Zvady, nezhody a nenávisť dieťa „prečíta“ na akúkoľvek vzdialenosť. Spor rodičov pred dieťaťom riešte vcítením, argumentovaním a na konci vždy dohodou, zmierením a porozumením. Posudzovať a trestať poranené dieťa podľa vonkajšieho zdania je veľká nespravodlivosť, ktorá neprináša riešenie. Dekódujte príčinu a pomôžte mu bolesť rozpustiť láskou a porozumením.

            Bod 3: Batoľa má byť  pevne viazané do plienok až do obdobia, kedy vie „uchopovať“ predmety. Až potom sa mu poskytne sloboda kopania a neskôr lezenia. Dieťa musí aspoň 6 mesiacov loziť po podlahe pre správny vývoj mozgu, chrbtice a vnútorných orgánov. Pozorovanie dieťaťa má byť zozačiatku skoro vždy fyzicky sprevádzané trpezlivou pomocou matky. Dieťa má začať chodiť až keď sa samé začína dvíhať na chodidlá. Pokiaľ ste zanedbali túto ranú fázu vývoja, naučte dieťa pravidelne cvičiťmačičku“ – v polohe na štyroch v kľaku s nahrbením chrbta vydychovať, so záklonom hlavy a priehybom trupu vdychovať.

            Bod 4: Energia deťaťa, ktorá mu dáva rásť, sa má súčasne využívať aj na praktickú tvorbu, ktorá spätne harmonizuje dieťa aj rodinné vzťahy. Pre rodičov to znamená  umožniť spočiatku množstvo podnetov na hru (nie veľa hračiek, radšej niekoľko jednoduchých z prírodných materiálov – (bavlna, drevo). Od útleho veku sa dieťa má vyjadrovať kresbou, maľovaním, hudbou (cinkanie), tancom, spevom, tlieskaním, jemnom dupkaní...  Fantázia je dôležitejšia ako detail. Neohraničujte dieťa omalovánkami, podporujte jeho fantáziu!!! Televízia likviduje fantáziu, cit a zdravý vývoj. Až do veku 9 – 10 rokov by mal byť deťom prístup ku TV zakázaný, alebo silne obmedzený.

            Bod 5: Vo výchove má vládnuť zákon rytmu – nielen denného, ale aj týždenného a ročného. Na pravidelnosti prijímania potravy, hygieny, určitých činností sa zúčastňuje taktiež dieťa.

            Bod 6: Dieťa potrebuje hlavne prvé 3 -5 rokov pre svoj rast bezpečné prostredie a minimálne by sa malo vystavovať vonkajšiemu agresívnemu prostrediu cestovania, supermarketov (prebytok podnetov, hluk, smog...) Pravidlá vedú dieťa ku sedeniu pri stole pri jedení, nočnému kľudu, schopnosti vzájomného načúvania, osvojenia si vzájomnej odpovede na volanie, pravidlo dokončenia začatej hry /činnosti, ku modlitbe pred jedením / pred spánkom.

            Bod 7: Dieťa potrebuje krízy, robia ho silnejším a samostatnejším. Poznávanie vonkajšieho sveta patrí ku umeniu okamžiku – vždy v ochrane blízkosti matky (otca). Jeho protest (nielen v období vzdoru) má byť akceptovaný v zmysle zavedených jednoduchých pravidiel. Vnútorný nesúhlas má odznieť v láskavom náručí rodiča a pomôcť nájsť riešenie prekonať krízu. Má sa naučiť znášať konfliktné, problémové  situácie a neriešiť ich rozptyľovaním fľašou, hračkou, dudlíkom... V prípade bezpečnej „krízy“ nereagujte hneď na obavy, primerane ho „trénujte“ v odolnosti. Má sa naučiť znášať sklamania a znášať nepríjemné veci... Odmietanie jedla pri spoločnom stole (aspoň 1 krát denne) naučí dieťa vážiť si jeho cenu a nemá sa riešiť chutnou náhradou, alebo sladkosťami.

            Bod 8: Dieťa potrebuje rovesníkov pre hru, pre vybudovanie osobnosti, potrebu riešiť budúce sociálne vzťahy. „Našetrená, naakumulovaná“ láska k matke / otcovi (z bezpečného rodinného hniezda) pomáha riešiť postupné oslobodzovanie sa od pripútanosti ku rodičom. Každá nová skúsenosť je dlhodobá škola malých krôčikov láskavej dôvery, úcty a pravdivosti k sebe aj k druhým.

            Bod 9: Od malička má dieťa objavovať veci vlastnou aktivitou. Má robiť primerané rozhodnutia a nemá sa obmedzovať zbytočnými príkazmi, alebo tzv. ochranou pred drobnými nepríjemnosťami. Dieťa má právo na hnev, ale nesmie sa ustúpiť jeho agresivite – jeho zlosť sa má rozpustiť v náručí – bez ústupkov jeho manierom. Robiť chyby je ľudské. Je potrebné dieťa naučiť s chybou pracovať. Otvorene chybu priznať a ospravedlniť sa... pomôže dieťaťu vyrastať ku tolerancii, empatii a nadhľadu.

            Bod 10: Najvzácnejšia vec, čo môžete darovať svojmu dieťaťu je to, čo sa dotkne jeho srdca - váš čas, pozornosť, pohladenie, objatie, dielko (básnička, kresba, pesnička, sveter...), pochopenie, vďačnosť, úcta, povzbudenie, účasť a zdieľanie, poučenie, zručnosť (výrobku, techniky)... Darček, podobne ako iné významné udalosti, by mali byť spojené s oslavou. Život by mal mať svoje zákruty, tajomstvá, na ktoré by sa mal vedieť so svojimi priateľmi, rodinou tešiť. Rovnako je dôležité učiť svoje deti robiť druhým ľuďom radosť – svojim pričinením.

            Bod 11: Podvýživa na horčík Mg a vitamíny B, C, D napriek možnej nadváhe. Moderný spôsob výživy a príliš vysoké vreckové môže spôsobiť nezdravé návyky stravovania. Deti si za vreckové kupujú sladkosti a sladené nápoje, ktoré radikálne ohrozujú nervový aparát a správny vývoj kostí. Sladkosti viažu okrem iného aj horčík Mg, ktorý je základným výživným faktorom nervov a svalov, čo môže spôsobovať problémy s hyperaktivitou, oslabenosťou nervovej sústavy.

            Bod 12 súvisí s bodom 1:  Dospelí ľudia si majú uvedomiť skutočné hodnoty v živote, ktoré sú cennejšie ako peniaze, majetok a „image“. Vzájomná láska rodičov, zaujímavé koníčky, spoločne strávený čas, šťastie a veselosť, úprimná zábava z dobrej rodinnej atmosféry, so spievaním, hrami, výletmi, spolupatričnosťou sú viac ako stále moderné a značkové šaty, topánky, zariadenia, hry CD, či DVD, herné konzoly... Vonkajšie pozlátko sa bez vnútorných hodnôt premení na osamelosť, neistotu, depresie a pre deti, ktoré nevidia podstatu a súvislosti vzniku hodnôt cez prácu, usilovnosť, námahu, zručnosť sa obdobie zvýšených nárokov škôlky, školy, strednej školy, práce, manželstva... môže stať neprekonateľnou bariérou, kde budú hľadať únik v alkoholizme, fajčení a drogách. Je veľké umenie sa oslobodiť od tohto programovania konzumnej spoločnosti, ale inej cesty k osobnej a rodinnej harmónii niet.