Omraam Mikhael Aivanhov

 

 

Nádherná práca matky počas tehotenstva.

 

 

Vydavateľstvo Prosveta

318

 

Preložené pre osobnú potrebu

I.

Väčšina mužov a žien, ktorí sa pripravujú na rolu otca a matky, sú toho názoru, že konštitúcia ich dieťaťa, jeho charakter, schopnosti, cnosti a nedostatky, sú vecou náhody... Či Božej vôle, o ktorej nemajú príliš jasnú predstavu. Viac menej, pretože počuli o zákone dedičnosti, tušia správne, že sa toto dieťa bude fyzicky a morálne podobať svojim rodičom, prarodičom, strýkovi, alebo tete. Neuvedomujú si však, že môžu sami niečo urobiť pre to, aby podporili túto podobu, či jej zabránili, alebo aby sami prispeli k dobrému vývoju ich dieťaťa tak na psychickej ako aj na duchovnej úrovni. A práve v tom robia chybu, lebo rodičia môžu priaznivo pôsobiť na svoje dieťa, ktoré sa príde inkarnovať do ich rodiny.

Aby mohli rodičia prilákať vznešeného ducha, musia sa na tento príchod pripravovať už pred počatím, pretože vyššia entita súhlasí s inkarnáciou len u bytostí, ktoré dosiahli istého stupňa čistoty a sebaovládania. Pre takúto entitu nie je dôležité, aby prišla do bohatej, či slávnej rodiny, niekedy uprednostňuje skromné rodiny, kde nebude  vystavené pokušeniu. Potrebuje však dostať od rodičov, ku ktorým sa príde inkarnovať, dedičstvo, ktoré nebude prekážať duchovnej práci, pre  ktorú sa rozhodla prísť na Zem. Veľmi málo mužov a žien má nevyhnutné cnosti pre inkarnáciu veľkých duchov a preto je Zem zaľudnená toľkými obyčajnými, chorými a zločinnými ľuďmi, namiesto božských bytostí, ktoré by ju obývali.

Učenie Univerzálneho Bieleho Bratstva učí muža a ženu, v akom duchovnom stave a čistote sa majú pripravovať, aby počali dieťa a dokonca ako zvoliť tie najlepšie planetárne vplyvy. Ako mohli ľudia klesnúť tak nízko, že ponechali tú nanajvýš dôležitú udalosť – počatie dieťaťa – náhode? Práve tu je potrebné žiadať o pomoc Nebo a o prítomnosť anjelov, aby prilákali mocného, svetlého ducha, ktorý bude dobrodincom ľudstva. To sa však nedeje. Ľudia si naopak berú na pomoc alkohol, či kto vie čo iného a často sa muž dokonca chová ako zviera: znásilňuje svoju ženu, ktorá k nemu začína pociťovať pohŕdanie, nechuť, pomstu... Ako potom nebyť prekvapený, keď sa narodí „príšera“?

Pozrime sa však na otázku počatia podrobnejšie.

Pre narodenie dieťaťa je potrebné, aby muž dal žene semeno a ona umožnila tomu semenu dozrieť. Môžeme preto povedať, že muž je tvoriaci a žena tvarujúci prvok. Semeno, ktoré dáva otec je zhrnutím, kondenzáciou jeho vlastnej podstaty. Všetko čo zažil, všetko čo žije, sa prejaví v semene. Podľa spôsobu svojho života predáva otec semeno väčšej, alebo menšej kvality.

Často som vám vysvetľoval, ako sa náš spôsob života zapisuje, zaznamenáva do nás a do chromozómov našich buniek. Každá bunka má pamäť. Ak hráme pred ostatnými komédiu a ukazujeme, že sme dobrí, čestní, láskaví, nie je to nanič: to čo si myslíme, čo cítime vo vnútri, sa zaznamenáva a prenáša z generácie na generáciu. A pokiaľ ste do dieťaťa zapísali choroby a neresti, tak kde chcete hľadať profesorov, školy a lekárov pre jeho vyliečenie! Nedá sa nič robiť, teraz už je príliš neskoro. Všetko sa prenáša a ak sa to neprejaví u prvého dieťaťa, tak sa to objaví u druhého, či tretieho. Je potrebné pochopiť, že príroda je verná a pravdivá.

Je chybné veriť, že to, čo predáva muž žene vo chvíli počatia, má vždy rovnakú podstatu. Pokiaľ na sebe muž nikdy nepracoval, aby sa stal šľachetným a očistil sa, dá matke semeno veľmi obyčajnej bytosti, či dokonca zločinca. Vezmeme si príklad: možno sa vám bude zdať veľmi poetický, ale aspoň je zrozumiteľný. Funkciou kohútika je dávať vodu, ktorá môže byť buď špinavá, alebo priezračná. Ten, kto v sebe neustále živí zlé myšlienky, zlé pocity, môže dávať len špinavú vodu, zatiaľ čo ten, ktorý neustále pracuje pre dobro, pre svetlo, rozdáva priezračnú, oživujúcu vodu. Áno, nedivte sa: semeno, ktoré dáva muž žene vo chvíli počatia má rozdielnu kvalitu, podľa stupňa jeho vývoja.

Podobne ako semeno zasiate do zeme v sebe nesie plán, či sa stane stromom, alebo kvetinou, tak aj semeno, ktoré odovzdáva muž žene, nesie v sebe plán budúceho dieťaťa, jeho schopnosti, dary či naopak, jeho nedostatky, vady . Pokiaľ ide o matku, tá počas deväť mesiacov tehotenstva prináša materiály, ktoré poslúžia k realizácii tohto projektu. Tak isto aj o tom vám môžem povedať veľmi zaujímavé a dôležité veci.

Počas deviatich mesiacov tehotenstva matka pracuje nielen na utváraní fyzického tela dieťaťa: bez svojho vedomia pracuje na zárodku, ktorý jej muž predal a vytvára priaznivé, či nepriaznivé podmienky pre rozvoj rôznych charakteristík, ktoré sa nachádzajú v tomto zárodku. A ako pracuje? Tak isto aj ona tým, že kontroluje svoje myšlienky, pocity, život, ktorý vedie. Práve toto som nazval duchovnou galvanoplastikou.

Najskôr vám popíšem chemický proces galvanoplastiky, ktorá vo svojich duchovných aplikáciách môže spôsobiť následky tej najväčšej dôležitosti pre ľudstvo.

Do nádoby naplnenej roztokom metalickej soli ponoríme dve elektródy – môže to byť zlato, striebro, meď..... Anóda, kladný pól, je doska z rovnakého kovu, ako kov soli, ktorá je rozpustená v nádobe. Katóda, záporný pól, je forma z gutaperči pokrytá grafitom a predstavuje figúrku, peniaz, či medailu .... Pomocou kovového drôtika pripojíme dve elektródy s dvoma pólmi článku a pustíme prúd:  kov, ktorý sa nachádza v kvapaline, sa usadí  na katóde, zatiaľ čo anóda, tým že sa rozloží, znovu obnoví kvapalinu  roztoku. Forma sa pomaly pokryje kovom roztoku a podľa toho, čo sme si priali, získame obraz pokrytý zlatom, striebrom, či meďou.

                                              batéria

anóda(+)                                                                                                            katóda(-)

kovový

pliešok

 

                                        roztok metalickej soli

 

 

 

 

Keď pozorujeme prírodu, zistíme, že fenomén duchovnej galvanoplastiky existuje všade. Napríklad v priestore našej planéty Zem, ktorá je ovplyvňovaná mnohými inými nebeskými telesami a predstavuje negatívny pól - katódu - ženský princíp: a Nebo, čiže Slnko a nebeské telesá predstavujú pozitívny pól + anódu + mužský princíp. Medzi Zemou a Slnkom (alebo nebeským telesom) prebiehajú výmeny, pretože medzi nimi existuje nepretržitý kolobeh. Tieto dva póly sú ponorené do vesmírneho roztoku – éteru, univerzálneho fluida, ktoré obmýva a obklopuje všetky nebeské telesá. Nakoniec je tu článok, vďaka ktorému dochádza ku kolobehu. Týmto článkom je Boh, s ním sú oba póly spojené.

Predpokladajme, že na katódu, Zem, umiestnime formu, napríklad semeno, toto semeno je ponorené vo vesmírnom roztoku a keď prechádza prúd, ktorý vychádza z Boha, vyvoláva fenomén galvanoplastiky: hmota, ktorá je obsiahnutá v roztoku, sa začína usadzovať na katóde, na semeno a anóda (Slnko alebo iné nebeské teleso) podľa rastu semena obnovuje roztok. Každé semeno zasiate do zeme získava z éteru, v ktorom je ponorené, všetky elementy odpovedajúce jeho prirodzenosti. Tieto elementy sa do semena ukladajú a ono sa práve podľa získaných elementov vyvíja.

Tento fenomén galvanoplastiky prebieha aj vo vnútri tehotnej ženy pretože aj ona v sebe nosí semeno, elektródy a roztok. Semeno, to je živý zárodok, ktorý muž vložil do jej vnútra, katódy: tento zárodok  je obrazom: niekedy je to obraz opilca, zločinca, či obyčajnej bytosti a niekedy obraz génia a svätca. Od chvíle, keď žena otehotnie, prechádza medzi jej mozgom(anódou) a zárodkom prúd.  Mozog  je totiž spojený s článkom: zdrojom kozmickej energie Bohom , od ktorého dostáva prúd a tento prúd prebieha potom z mozgu do embrya. Roztok, to je krv matky, v ktorom je ponorená anóda  (mozog) a katóda (maternica), lebo krv omýva všetky orgány a bunky a sú v nej rozpustené všetky prvky: zlato, striebro, meď, atď ...

 

                                          Vitálna energia

mozog matky                                                                            maternica

   (+)                                                                                                       (-)

                                                                                                          

matkine                                                                                       zárodok a

myšlienky                                                                                 jeho genetický

a pocity                                matkina krv                                   kapitál                   

 

Anóda, hlava, dodáva kov   (myšlienky), ktoré obnovujú krv. Zárodok    môže byť nádherný, avšak ak umiestni matka do svojej hlavy myšlienky z olova( symbolicky), nech nie je neskôr prekvapená, ak sa jej dieťa narodí obalené olovom, čo znamená, že je od prírody násilnícke, pesimistické, chorľavé. Je potrebné pochopiť, že zárodok je forma a ak pripustíme, že táto forma predstavuje nádhernú tvár a následne je reprodukovaná z nízkeho kovu, medaila stráca svoju hodnotu.

Predpokladajme, že matka, ktorá pozná zákony galvanoplastiky sa rozhodne použiť tieto znalosti pri zrodení svojho dieťaťa. Ako náhle dostane zárodok do svojho vnútra (katódy), umiestni do svojej mysli (anódy) zlatý pliešok , teda tie najvyššie myšlienky a pocity. Obeh sa rozprúdi a krv, ktorá preteká telom, prináša zárodku tento vyšší kov.

Dieťa obalené zlatým ošatením rastie a keď sa narodí, je silné krásne a šľachetné, schopné čeliť ťažkostiam, chorobám a všetkým zlým vplyvom. Väčšina matiek nemá tušenie o vplyve svojich vnútorných stavov na dieťa, ktoré v sebe nosí. Potom, až keď sa dieťa narodí, začnú sa o neho starať, zabezpečia mu vychovávateľa, učiteľa, atď...Ale keď sa dieťa narodí, je už príliš neskoro, všetko je už rozhodnuté! Žiadny pedagóg, žiadny profesor nemôže zmeniť dieťa, ak elementy, ktoré dostalo vnútri svojej matky, sú horšej kvality.

Učiteľ, profesor môže spraviť pre vzdelávanie dieťaťa veľa, ale zmeniť jeho hlbokú prirodzenosť nemôže. Ak je hlboká prirodzenosť dieťaťa vadná, márne mu môžeme dávať tých najlepších učiteľov, nezmení sa.  Ak necháte olovo akokoľvek opracovať, zostane olovom, zbytočne ho budete rezať, vybrusovať, leštiť, aby sa blýskalo, za niekoľko minút opäť stmavne, lebo je to olovo. Je potrebné vytvoriť dieťa zo zlata a nie z olova. Takéto dieťa, aj keď bude musieť žiť v najťažších podmienkach, bude nenarušiteľné, pretože jeho podstata je čistá.

Teraz už chápete, ako je pre ženu dôležité, aby vniesla do svojej mysle svetelné myšlienky. Zárodok, ktorý v nej rastie, vstrebáva vďaka týmto myšlienkam čistý a vzácny materiál, a žena porodí potom znamenitého umelca, osvieteného vedca, svätca, Božieho posla. Matka môže uskutočniť veľké divy, pretože vlastní kľúč k životným silám. Moja matka mi hovorila, že keď ma počala a neskôr nosila, myšlienkou ma zasvätila službe Bohu. A kňaz, ktorý ma krstil, bol vraj tento deň tak šťastný, že sa prvý krát vo svojom živote opil...Obyčajne nikdy nepil! Potom povedal, že pokiaľ sa opil, iste som bol iné dieťa než ostatné a vyslovil o mne proroctvo...nie som povinný vám ho povedať! Neskôr, keď som rástol, stal sa zo mňa malý darebák: rozprával som vám, ako som kradol susedovi jablká a zapaľoval oheň v stodolách. Toto obdobie však netrvalo dlho. Pretože v hĺbke uložené semená zostávajú: tie ostatné odrážajú len povrchné chovanie, ktoré nezostáva navždy. Tým, že ma matka zasvätila Bohu, nechcem povedať, že som výnimočná bytosť. Môžeme zasvätiť deti službe Bohu, nevieme však, na ktorom stupni hierarchie služobníkov sa umiestni. Matky to iste nevedia a ani neverím, že to vedela moja matka. To, že ma zasvätila Nebesám, nevypovedá nič o mojej osobnej vznešenosti. Mnoho kresťanov bolo zasvätených svojimi matkami Bohu, avšak zostávajú vo svojich kostoloch bez znateľného vývoja. Je isté, že ich rodičia požiadali, aby v nich bola malá iskra. Keď fukneme do tejto iskry, môže sa stať ohňom: pokiaľ ju však nerozdúchavame, nie je ničím. Pre jej rast je potrebné neustále pridávať drevo, symbolicky povedané a fúkať do žeravého uhlia.  Je známe, že počas tehotenstva je mnoho žien korisťou nekontrolovateľných impulzov, ktoré do tejto doby nepocítili: dôvod týchto javov je neznámy a ja vám ho teraz vysvetlím. Tehotná žena býva často navštevovaná škodlivými entitami, ktoré sa túžia neskôr zúčastniť života dieťaťa; tieto entity nútia matku, aby sa chovala takým spôsobom, že v nej galvanoplastika prebieha v najväčšom neporiadku, čo neskôr umožní týmto entitám priblížiť sa k dieťaťu, vstúpiť do jeho duše a cez neho sa živiť. Môžeme si to veľmi ľahko všimnúť.

Všetky deti, ktoré sa ku mne priblížili, ma majú väčšinou veľmi radi, ale stalo sa, že niektoré predo mnou trikrát či štyrikrát utieklo a nikto nechápal dôvod. Ja som tomu však rozumel, pretože všetky tieto životné javy sú mi jasné. Rodičia boli veľmi zarmútení, nešťastní a ja som túto situáciu matke vysvetlil: „Počas tehotenstva ste si iste dopriavala isté veci a tým ste k dieťaťu prilákala temné entity, ktoré netúžia po ničom inom, než pri ňom zostať a využívať ho. Sú tu a čakajú na priaznivú chvíľu, aby sa prejavili. Vo mne však vidia nepriateľa, lebo vedia, že ak sa dostane vaše dieťa pod môj vplyv, vyženiem ich: svojím prístupom, vôľou, emanáciami, všetkým, čo môžem dieťaťu dať, ich vyženiem (nakoniec nerobím nič iné, nahradzujem určité entity  inými entitami; to je moje potešenie...Vidíte, aj ja mám potešenia!) A tieto entity sa teda snažia vzdialiť dieťa z môjho dosahu.“ Ja však neuznávam svoju porážku a pretože mám rodičov veľmi rád, rozhodnem sa im pomôcť: vykonám určitú prácu a za nejaký čas dieťa, ktoré predo mnou utekalo, mi príde dať pusu. To už ste dokonca niekedy videli, však áno?

Počas celého tehotenstva musí matka bdieť, aby ochraňovala dieťa. Vedome, myšlienkou, musí vytvoriť okolo neho čistú a svetelnú atmosféru, aby ho ukryla do bezpečia pred útokmi škodlivých entít a tak isto, aby mohla spolupracovať s dušou, ktorá sa príde inkarnovať.

Nie je tomu tak, ako si niektorí myslia, že duša vstupuje do tela dieťaťa počas tehotenstva. Je pravda, že vo vnútri matky dieťa žije, jeho srdce bije, živí sa, avšak jeho duša ešte neprenikla do jeho tela. Vstúpi do neho vo chvíli narodenia s jeho prvým nádychom. Do tejto doby sa drží pri matke, spolupracuje s ňou na výstavbe jeho rôznych tiel (fyzického, astrálneho, mentálneho...) Matka si túto prácu väčšinou neuvedomuje, lebo nie je ani dostatočne vnímavá, ani osvietená. Aj keď nemôže vidieť túto dušu, môže k nej rozprávať, modliť sa k nej a vravieť jej: „Dám ti najlepšie materiály, pomôžem ti, ale tak isto aj ty sa snaž dieťaťu priniesť tú či onú vlastnosť, aby sa stalo umelcom, filozofom, vedcom, či svätcom.“

Vo chvíli, keď matka vysloví celou svojou láskou tieto slová, ktoré sú mocné a magické, tak už vyžaruje určité čiastočky a duch dieťaťa, ktorý sa príde inkarnovať ich použije ako materiál pre výstavbu svojich rôznych tiel. Samotné dieťa nič nemá, všetok materiál získa od svojej matky. Preto by mala predávať svojimi myšlienkami a pocitmi len tie najsvetlejšie a najčistejšie čiastočky. Všetky fenomény neviditeľného sveta sú pre väčšinu ľudí neznáme. Práve toto je úloha Učenia, aby vás učinilo vnímavým ku všetkému jemnému, nehmatateľnému, avšak reálnemu, reálnejšiemu, než je samotná realita. Vďaka nemu sa stanete vedomejší, pozornejším ku všetkým prúdom ktoré vás ovplyvňujú a všetkému prítomnému, čo vás obklopuje. A práve vďaka tomuto vedomiu budete schopní pracovať pre dobro.

 

 Muži a ženy nesmú nikdy zabudnúť, že deti, ktoré budú jedného dňa mať budú odrážať tým, či oným spôsobom ich vlastný spôsob myslenia a žitia. Lebo všetko , čo sa odohráva v myslení  a srdci človeka sa skôr, alebo neskôr zrealizuje; každá myšlienka, každá túžba, ktorá sa v ňom objaví, je živá a dieťa, ktoré sa narodí už existovalo v mysli, či v srdci otca, alebo matky. Ak sa stane vaše dieťa anjelom, ktorý vám bude pomáhať, znamená to, že bolo úžasnou myšlienkou, ktorú ste v sebe veľa rokov uchovávali, myšlienkou, ktorá sa teraz inkarnovala ako vaše dieťa a ktorá vám cez neho naďalej pomáha. Ak vám vaše dieťa spôsobuje len ťažkosti, je potrebné vedieť, že je inkarnáciou zlej myšlienky, ktorú ste tak isto živili.

Dieťa, ktoré sa narodí, sa nezrodí z ničoho. Ak sa spýtate, z akého dôvodu sa vaše dieťa narodilo, odpoviem vám: „ Aby ste vedeli, čo ste mali vo svojej mysli.“ Týmto spôsobom sa muži a ženy poznávajú: cez svoje deti.

                                                        II.

Pre napravenie národnej, alebo medzinárodnej situácie sú ľuďom ponúkané rôzne návrhy: politické, finančné, ekonomické, vojenské  a tak isto návrhy veľmi koncepčné a inteligentné. To je úžasné! Mali by sme z toho byť nadšení. Tieto návrhy však neboli nikdy veľmi užitočné, pretože sa týkajú iba materiálnej oblasti: technická dokonalosť, zlepšenie výroby, výstavba laboratórií, univerzít, zvýšenie, či zníženie ozbrojenia, atď ...., avšak ľudstvo sa nachádza v stále rovnakom neporiadku, v rovnakom nešťastí. Keď som toto všetko videl, rozhodol som sa, že tak isto aj ja ponúknem plán, návrh. Poviete:“ Aká márnivosť, aká domýšľavosť!“ Možno máte pravdu, ale všetci predsa môžu robiť návrhy, ak sú užitočné a účinné, vy tak isto. Uvidíte, ten môj je veľmi jednoduchý.

Namiesto, aby vláda vydávala miliardy na nemocnice, väznice, súdy, alebo školy, poradil by som jej, aby sa starala iba o tehotné ženy. Výdavky nebudú také vysoké a výsledky budú ďaleko lepšie. Požiadal by som teda štát, aby upravil pozemky  na nádherných, dobre položených miestach a postavil tu obydlia v štýle a farbách, ktoré by som určil. Tak isto by tam boli parky s rôznymi stromami a kvetinami, vodné nádrže, fontány.... A na tom mieste by tehotné ženy počas svojho tehotenstva bývali a boli živené a ubytované na náklady štátu.

Trávili by svoj čas v kráse, čítali poéziu, prechádzali sa, počúvali hudbu. Tak isto by sa zúčastňovali prednášok a dozvedeli by sa, aký život by mali viesť počas tehotenstva:  čo by mali jesť a hlavne by sa zoznámili s prácou, ktorú môžu vykonať svojimi myšlienkami a pocitmi pre dieťa, ktoré sa narodí. Manželia by samozrejme svoju ženy navštevovali a boli poučení o spôsobe, ako sa k nej majú chovať, aby jej v jej práci pomohli. A v týchto podmienkach mieru, harmónie a krásy by rodili deti, cez ktoré by sa prejavovali celé Nebesá.

Medzi duchmi, ktorí sa prichádzajú inkarnovať, sú teraz len niektorí, pochádzajúci z Neba. Odkiaľ teda prichádzajú tí všetci ostatní?...Duchovia z Neba majú dvere zatvorené, pretože nemôžu vstúpiť do tiel vypestovaných v nečistote, zlovoľnosti a neporiadku. Toto je dôvod, prečo sa ľudstvo nezlepšuje. Isteže sa raz zlepší, ale k tomu dôjde  až za milióny rokov, po rôznych katastrofách a veľkom utrpení. Ja vám dávam návrh, ako sa svet môže zmeniť veľmi rýchlo, aby nemusel prechádzať všetkým týmto utrpením. Všetky zmeny , ktoré sa doposiaľ z technického, ekonomického, zdravotného a ďalšieho pohľadu odohrali, nezlepšili ľudskú rasu, ktorá stále žije v rovnakých vášňach a rovnakých zlomyseľnostiach, ako pred tým. A možno dokonca ešte viac, než v minulosti! Napriek tomu všetkému môžeme ľudstvo zlepšiť za podmienky, že začneme od začiatku: obdobím, keď matka nosí svoje budúce dieťa vo svojom tele.

Keby ste len vedeli, v akých ťažkých podmienkach žijú niektoré tehotné ženy! Bývajú v brlohoch bez svetla a priestoru a práve ony musia všetko robiť a všetko znášať.  A naviac majú manžela, ktorý je opitý, alebo nahnevaný, pretože nenašiel prácu, alebo ho jeho kamaráti urazili a takto príde domov, aby všetko preniesol na svoju ženu a niekedy ju dokonca bije. V akom duchovnom stave svoje dieťa teda nosí...? Namiesto aby sa stavali pre tieto matky nemocnice, bolo by lepšie im dať možnosť očakávať narodenie svojho dieťatka v ideálnych podmienkach. A potom, ak je to nutné, nech sa vráti späť do brlohov a ich dieťa im raz postaví palác, áno, ich dieťa vďaka svojmu nadaniu a svojím schopnostiam, pomôže svojím rodičom z biedy.

Spoločnosť sa nestará o podmienky, v akých ženy privádzajú svoje deti na tento svet a keď vidí veľké množstvo skazených, chorých ľudí, či zločincov, potom samozrejme stavia špecializované domy, nemocnice, väznice, alebo zvýši počet vychovávateľov, lekárov a policajtov. To však k ničomu nevedie. Aj keď budeme takto pokračovať a vynakladať miliardy, aby sme tak povediac zlepšili úroveň psychológie a pedagogiky, nikdy sa nám nepodarí zmeniť túto kvintesenciu, ktorú dala matka dieťaťu na začiatku. Iba táto metóda, ktorú navrhujem, môže priniesť výsledky.

Žiadny pedagóg, ani žiadny lekár nemôže zmeniť vnútornú prirodzenosť dieťaťa. Môže mu pridať trochu laku, ale to je všetko; každé zlepšenie, ktoré môže neskôr pridať k jeho charakteru je iba spôsobom obrábania. Je to rovnaké, ako s divochmi. Môžeme ich vychovávať len do určitej miery; naučiť ich ako správne jesť, ako sa obliekať; nemá to však dlhé trvanie: ako náhle sa vrátia k svojmu kmeňu je všetko rovnaké, ako pred tým. Či je človek zločinec, alebo svätec, nikto ho nemôže zmeniť; možno ho čiastočne na krátku dobu ovplyvníme na povrchu, avšak vo svojom vnútri zostane taký, aký je.

Mnohí povedia, že návrh ktorý predkladám, nie je vedecký... Nikto ale nemá právo kritizovať skôr, ako ho vyskúša. Iste že sa všetko neusporiada ihneď, je potrebných viacej generácií. Aj keď rodičia vynakladajú veľkú prácu pri očisťovaní, nepodarí sa im zbaviť dedičstva slabostí a hriechov, ktoré prijali od svojich vlastných rodičov. Ak sú však pozorní, už u prvej generácie  aj napriek zlej výbave, ktorá sa ešte objaví u ich detí, bude prevažovať ta dobrá strana. Druhá generácia bude lepšia, tá tretia ešte lepšia a takto pomaly všetky zlé prvky, ktoré sa prenášali z minulosti zmiznú. Je teda potrebné, aby sa inteligentní a zodpovední ľudia rozhodli a pochopili dôležitosť práce, ktorá sa odohráva počas tehotenstva v tele matky a aj žena, ktorá pozná zákony galvanoplastiky, ak je obklopená starostlivosťou a láskou, má možnosť utvoriť nie len fyzické telo, ale tak isto telo astrálne a mentálne (tela pocitov a myšlienok), vďaka tím najlepším materiálom.

Bohužiaľ už dopredu viem, že bude môj návrh zavrhnutý a nebude rozšírený, pretože súčasná generácia je tak dobre  vymodelovaná a utvorená inými filozofiami, že v jej mysli nie je miesto pre túto ideu. Isteže nie som taký hlúpy, aby som si neuvedomil nepríjemné následky, ktoré môžu nastať v rodine počas niekoľkomesačnej neprítomnosti matky. Avšak trochu viacej lásky, inteligencie a dobrej vôle by prispelo k ľahšiemu vyriešeniu týchto problémov.

Zatiaľ je podstatné, aby sa oficiálna veda rozhodla prijať za svoje tieto myšlienky, od ktorých je doposiaľ veľmi, veľmi vzdialená! Dôkazom je, že jedna sestra Bratstva išla rodiť do kliniky a počas rozhovoru s lekárom mu povedala, že je členom istého duchovného Učenia, ktoré hovorí, že matka môže myšlienkou vykonať na dieťati, ktoré sa narodí veľkú prácu. A viete, ako lekár zareagoval? Začal sa smiať a povedal: “Kdeže, toto všetko sú nezmysly! Čo si myslíte, že môže myšlienka matky vykonať na jej dieťati?“ Vidíte, kde sú lekári? A povedzme, že od všetkých týchto ľudí sa očakáva svetlo, pochopenie...

Je pravda, že niektorí biológovia, ktorí robili pokusy na myšiach, objavili, že stavy strachu a úzkosti, ktoré matka myš zažívala počas tehotenstva, sa prejavili na jej potomstve. Študujeme myši, namiesto toho, aby sme študovali ženy, ktoré privádzajú deti už tisícky rokov na tento svet. Sú to myši, ktoré ľuďom ukážu, čo je pravda a čo lož! Laboratóriám, ktoré sme vytvorili, aby sme v nich pozorovali myši, kladieme ohromnú dôležitosť, zatiaľ čo na laboratóriách prírody, ktoré sú od počiatku a sú lepšie vybavené než ľudské laboratóriá, ľuďom nezáleží.  Potrebujeme dôkazy od myší! Teraz budú ľudstvo učiť myši. A čo ženy? To je pre ne veľmi nepríjemné! Ako to, že nie sú rozhorčené?

Nechajme myši stranou. Pozoroval som niektoré tehotné ženy a po niekoľkých rokoch ich deti; videl som, že problémy, nepokoj, starosti, ktoré žena zažívala v rôznych mesiacoch tehotenstva, sa potom objavili v príslušných obdobiach dieťaťa. Čakáme odpoveď od myší a zatiaľ sme zaplnili Zem príšerami. I keď pripustíme, že to, čo je pravdivé pre myši, je ešte pravdivejšie pre ženy. Každopádne majú veľké oneskorenie, pretože ak budú chcieť pomocou svojich metód takto pomaly prevychovať ľudstvo, bude to trvať ešte stáročia. Naostatok , myslíte si, že budú usilovať, aby ženy mali z ich objavov úžitok? Nie, budú sa aj naďalej starať o myši a ženy poučia len o tom, čo musia robiť počas tehotenstva.

Preto oslovujem ženy celého sveta: „Prebuďte sa, drahé sestry, k vedomiu tej veľkej úlohy, ktorú vám Boh zveril. Ste strážkyňami úžasného tajomstva, vďaka ktorému môžete obnoviť ľudstvo. Vy to však neviete a len sa s týmto tajomstvom pohrávate... Uvedomte si teraz svoje poslanie a pokiaľ ide o mužov, tí by sa mali snažiť pripraviť vám tie najlepšie možné podmienky, aby ste mohli túto vznešenú a magickú prácu vykonať. „Mnoho žien na toto iste zareaguje: „Po stáročia sme prejavovali lásku a láskavosť avšak muži nás nepochopili a zosmiešňovali nás.  „Áno, viem to, väčšina mužov sa chová ako sebecké deti. Pokiaľ sú však takí, je to tým, že ženy nedokázali vykonať svoju materskú úlohu, nepoužívali zákony duchovnej galvanoplastiky, keď ich nosili v svojom tele a tak sú teraz podrobené následkom svojej zlej práce.

Príroda dala ženám schopnosti, ktoré buď nevyužívajú, alebo ich využívajú zle. Je potrebné, aby si tieto schopnosti uvedomili a pochopili, že budúcnosť ľudského pokolenia závisí na nich. Pokiaľ ma ženy pochopia, stanú sa ohromnou silou vo svete a nič im neodolá. Musia sa však spojiť pre úžasný ideál. Zatiaľ sú nejednotné s výnimkou prípadov, keď sa jedná o zvádzanie a lákanie mužov do nástrah; to im však nedáva silu. Od teraz je potrebné, aby sa medzi sebou všetky ženy na Zemi spojili s vôľou obnoviť ľudstvo. Muži nemôžu, navzdory svojej inteligencii a schopnostiam v tejto oblasti veľa urobiť. Je to žena, matka, ktorá dostala toto poslanie, pretože jej príroda dala schopnosti ovplyvniť dieťa, ktoré sa narodí.

Preto vás žiadam sestry Bratstva, aby ste si boli vedomé tohto vznešeného poslania a osvetľovali všade vo svete vaše nevedomé sestry. Tento ideál, toto prianie byť užitočné naplní vaše srdce, dušu, aj ducha.  Vždy sa budete cítiť inšpirované, naplnené, bohaté, preto že tento ideál rozdávania šťastia ľudstvu vás bude posilňovať a naplňovať. Pokiaľ nemáte tento ideál vo svojej duši, nič vás nebude môcť uspokojiť; nech budete mať čokoľvek, budete sa stále nachádzať v rovnakom pocite prázdna a nespokojnosti. Iba to, že budete vykonávať poslanie, ktoré vám bolo dané Bohom a robiť, čo od vás Nebo žiada, z vás urobí žiariace, svetelné a šťastné bytosti.