Kurz 5 (9) Tibeťanov

 

      Je známe, že pravidelné cvičenie napomáha zlepšovať zdravie, kondíciu. Cvičenie 5  Tibeťanov nie je obyčajné cvičenie, ale cvičenie ovplyvňujúce  hlbokú, vnútornú premenu organizmu. Zasahuje úroveň nielen svalov a orgánov, ale aj endokrinných žliaz a energetického systému. Ku  pravidelnému  cvičeniu  odporúčame pre plný život  a zdravie  poznať a osvojiť si aj širšie súvislosti zákonov mikro a makrokozmu – knihy Edgara Cayce, M.O.Aivanhov.

 

Prostredníctvom  pravidelného cvičenia, môžete získať 3  stupne K „zdatnosti“:

  1. K30 - fyzickú kondíciu, zlepšenie zdravia, zlepšenie psychiky...,
  2. K50 - fyzickú kondíciu, dobré zdravie, dobrú psychiku a spánok, spokojnosť...,
  3. K70 - fyzickú kondíciu, výborné zdravie, výbornú  psychiku a spánok, spokojnosť, osobné, partnerské, sociálne a duchovné šťastie, dlhovekosť...

 

Ktorý stupeň zdatnosti získate, závisí len na Vás, na Vašej trpezlivosti, dôslednosti, snahe a na odvahe, aké veľké zmeny dokážete urobiť. Otvoriť sa mladosti je výzva !

 

Staroba

Mladosť

 

-          strata energie

-          tuhosť tela a kĺbov

-          nefunkčnosť orgánov

nedôverčivosť, stagnácia . . .

 

-          dostatok energie

-          pružnosť tela a kĺbov

-          funkčnosť orgánov

nepredpojatosť,  otvorenosť novému

 

      Je dobré si uvedomiť, že keď si človek mnohé roky ničil organizmus, nemôže očakávať okamžité, úplné odstránenie problémov, ale len postupné zmeny. Každý by si mal uvedomiť osobnú zodpovednosť za svoj dnešný stav, a taktiež možnosť všetko napraviť, ale neponáhľať sa !!!  Súčasne musí počítať aj s tzv. spätným rázom. Keď sa organizmus očisťuje, prichádza dočasné zhoršenie zdravia detoxikáciou tela.

 

Výživa : postupne je odporúčané osvojovať si nové zvyky v oblasti výživy, pitného režimu (ranná horúca voda), zeleninovej stravy, minimalizácie sladkostí, údenín,  vyprážaného. Dôležité je vzpriamené držania tela.. Dobrá  nálada, trpezlivosť, radosť zo života,  modlitba pred / pri jedení,  hlboké dýchanie, meditácia - to všetko ovplyvňuje vnútornú energiu človeka, a teda  zdravie, imunitu, šťastie, harmóniu.

 

Psychohygiena : najdôležitejšie veci v živote človeka sa odohrávajú na neviditeľnej úrovni. Životnú energiu, šťastie, zdravie, priateľstvo a lásku nemožno vidieť ani merať, ale sú tu. Dôležité je osvojiť si pravidelný rytmusdňa, týždňa, bez neho nič nedosiahnete... Bez  kladných myšlienok radosti, priateľstva a odpustenia sa detoxikácia uskutoční len ťažko. Osvojte si aritmetiku zdravia : choroba vzniká  porušením zákonov kozmu = morálky, ako následok vnášania disharmónie v sebe i do okolia.

 

Hildegardine základné zákony predchádzania choroby a cesty ku šťastiu :

 

  Kladné vlastnosti - čo rozvíjať 

Záporné vlastnosti – čoho sa zriecť

1. Nebeská radosť, humor, pozitívna myseľ

2. Nepripútanosť ku veciam, štedrosť

3. Pomoc druhým, láskavosť, služba

4. Cieľavedomosť, sústredenosť, stabilita

5. Úcta ku Bohu, človeku, prírode, kozmu

6. Spolupráca, súdržnosť, podpora

Hundravosť, mrzutosť, negatívne myslenie

Egoizmus, sebectvo, lakomstvo

Ohováranie, klamstvo, namýšľanie si

Rozptýlenosť, nesústredenosť, nestálosť

Všetečnosť, vrtochy,malicherná zvedavosť

Škriepnosť, hľadanie rozdielov, hádavosť